Massavernietigingswapens in het jaarverslag AIVD 2017

De ontwikkelingen rond de diverse wapenprogramma’s in de ‘landen van zorg’, zeker waar het gaat om Noord-Korea, vormen een toenemende dreiging voor de internationale veiligheid.

Noord-Korea

Veel aandacht ging afgelopen jaar uit naar de grote technologische stappen die Pyongyang heeft gezet in zijn programma’s voor massavernietigingswapens. Een zesde nucleaire proef met een beduidend grotere explosieve kracht en de lanceringen van 3 intercontinentale ballistische raketten zetten Noord-Korea internationaal op de kaart en leidden tot zware internationale sancties.

De AIVD heeft veelvuldig gerapporteerd aan diverse overheidspartijen over de gestage technische ontwikkelingen van Noord-Korea ten aanzien van zowel het programma voor nucleaire wapens als het ballistischeraketprogramma. Dat doen wij met de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) vanuit de gezamenlijk Unit Contraproliferatie (UCP).

Iran

Iran is verder gegaan met het vergroten van de nauwkeurigheid en het bereik van zijn raketten. Wij hebben onderzoek verricht naar de bereidheid van Teheran om zich aan de afspraken van het internationale nucleaire akkoord te houden. Ook is gerapporteerd over de ontwikkeling van het programma voor ballistische raketten in het land.

Midden-Oosten

Ook vinden in het Midden-Oosten nog steeds aanvallen plaats met chemische strijdmiddelen, met als dieptepunt de aanslag in april in Khan-Sheikhoun in Syrië. Hierbij kwamen tientallen mensen om en vielen honderden gewonden. Wij hebben vorig jaar herhaaldelijk gerapporteerd over de mate waarin Syrië bereid is openheid van zaken te geven over het eigen programma voor chemische wapens.

Diepgaand onderzoek

De vermoedelijke programma’s voor biologische en chemische wapens in andere landen van zorg gaven aanleiding tot diepgaander onderzoek en leidden tot rapportages. Daarnaast leverden de AIVD en MIVD technische bijstand aan het onderzoek naar de chemische en biologische dreiging van niet-statelijke actoren in Syrië en Irak (in het bijzonder ISIS) en de potentiële dreiging hiervan voor Nederland.