Hoe groot is de dreiging van massavernietigingswapens?

De gezamenlijke Unit Contra-Proliferatie (UCP) van de AIVD en MIVD onderzoekt hoe landen kennis en goederen proberen te vergaren om zelf massavernietigingswapens te maken.

Landen als Syrië, Iran en Noord-Korea deden de afgelopen jaren pogingen om dit soort technologie en goederen in Europa en Nederland te verwerven.

De Unit Contra-Proliferatie (UCP) deed in 2020 intensief onderzoek naar meerdere internationale netwerken die een rol speelden bij deze activiteiten. Netwerken als deze zijn zeer actief en gebruiken allerlei tussenhandelaren en transporteurs in Europese landen. 

Exportvergunningen

Met dit soort onderzoeken helpt UCP het ministerie van Buitenlandse Zaken bij het nemen van besluiten over het al dan niet toekennen van exportvergunningen voor goederen.

Ga terug naar de overzichtspagina: massavernietigingswapens.