Nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten

Deze hoofdrubriek bevat 2 rubrieken:

De nieuwe Wiv

Meer waarborgen, voor een veilig Nederland.

Opengeslagen Wiv 20XX

Het kabinet heeft een voorstel gedaan voor een nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv 20XX) die de huidige Wiv 2002 moet vervangen.

Het kabinet wil maatregelen om de veiligheid van onze burgers te beschermen. Tegelijkertijd wil het maatregelen die overeenstemmen met de fundamentele waarden waarop onze rechtsstaat is gestoeld. Zowel het recht op veiligheid als het recht op privacy zijn in onze samenleving belangrijke principes. Dat moet wettelijk goed geregeld zijn.

Balans privacy en veiligheid

In het voorstel van de nieuwe wet, dat in februari 2017 instemming heeft gekregen van de Tweede Kamer, is een balans tussen beiden gevonden: aan de ene kant modernere bevoegdheden om informatie te onderzoeken, aan de andere kant waarborgen op het gebied van privacy.

Deze balans tussen veiligheid en privacy is in de nieuwe wet geregeld door toezicht van onafhankelijke commissies. Zij doen dit niet alleen achteraf, maar na de wetswijziging ook vooraf door een toetsingscommissie. Op deze manier is het werk van de diensten in de nieuwe wet juridisch beter verankerd dan ooit te voren.

Het voorstel ligt momenteel bij de Eerste Kamer. Na instemming wordt de wet als nieuw juridisch kader voor de inlichtingendiensten geimplementeerd.