De AIVD werkt sinds 1 mei 2018 volgens de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv 2017). Deze wet is nodig voor de nationale veiligheid. Hij geeft ons het noodzakelijke gereedschap om ook in de moderne tijd terrorisme, spionage en cyberaanvallen vroegtijdig te ontdekken.