Op 21 maart 2018 is er een referendum over de nieuwe Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (Wiv). Deze wet is nodig voor de nationale veiligheid. Hiermee krijgt de AIVD het noodzakelijke gereedschap om ook in de moderne tijd terrorisme, spionage en cyberaanvallen vroegtijdig te ontdekken.