Factsheet Wiv 2017

Een factsheet over de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017.