Documenten - Nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten

20 publicaties over Nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type publicatie kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Diverse besluiten en regelingen naar aanleiding van inwerkingtreding Wiv 2017

Vastgestelde besluiten en regelingen van het kabinet die de uitvoering van de Wiv 2017 mogelijk maken, waaronder beleidsregels...

Kamerstuk | 26-04-2018

Naar aanleiding van: 'van alles en iedereen gegevens verzamelen'

In de aanloop naar het referendum over de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv 2017) wordt geregeld...

Publicatie | 19-03-2018

Kamerbrief reactie op motie lid Schouten over parlementaire controle op diensten

Brief met een reactie op de motie van het Kamerlid Schouten. In deze motie wordt de regering verzocht een internationaal...

Kamerstuk: Kamerbrief | 15-03-2018

Voordrachten voor de toetsingscommissie en de afdeling klachtbehandeling van de CTIVD

De vaste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken draagt voor de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB) vier leden inclusief...

Kamerstuk | 24-01-2018

Kamerbrief over Wiv 2017 en het regeerakkoord

Brief van minister Ollongren (BZK) aan de Tweede Kamer over de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) 2017...

Kamerstuk: Kamerbrief | 15-12-2017

Gastcolumn Rob Bertholee in Nederlands Dagblad

Directeur-generaal van de AIVD, Rob Bertholee, heeft voor het Nederlands Dagblad van 29 november een gastcolumn geschreven over...

Publicatie | 29-11-2017

Is de AIVD geïnteresseerd in mijn medische gegevens?

De AIVD is in zijn algemeenheid niet geïnteresseerd in medische gegevens. Wij zullen nooit willekeurig en zomaar medische...

Vraag en antwoord

Worden de bevoegdheden van de AIVD met de nieuwe Wiv uitgebreid?

Wat vooral wordt uitgebreid zijn de controle en het toezicht op ons werk. De bevoegdheden worden verruimd en kunnen breder...

Vraag en antwoord

Factsheet Wiv 2017

Een factsheet over de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017.

Publicatie | 01-11-2017

Kamerbrief over uitstel inwerkingtreding Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten

Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Ollongren, over de datum van inwerkingtreding van de...

Kamerstuk: Kamerbrief | 01-11-2017

Ga naar