Nieuwe Wiv in het AIVD-jaarverslag 2017

In februari 2017 stemde de Tweede Kamer in met de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017). De laatste dag voor het zomerreces volgde ook de Eerste Kamer. De wet zorgt voor modernisering van de bevoegdheden van de AIVD en de MIVD en voor een versterking van de grondrechtelijke waarborgen en het toezicht.

Doelgericht onderzoek op de kabel

In het regeerakkoord van het nieuwe kabinet is een passage over de nieuwe Wiv opgenomen. Daarin stelt de regering dat alleen doelgericht onderzoek op de kabel mag plaatsvinden, omgeven door stevige waarborgen.

Daarnaast bepaalt de nieuwe wet dat informatie-uitwisseling zich beperkt tot partnerdiensten waarover een wegingsnotitie is opgesteld, tenzij de minister toestemming geeft voor uitwisseling met niet-partnerdiensten. Twee jaar na de inwerkingtreding zal de wet worden geëvalueerd.

Inwerkingstreding nieuwe wet

Binnen de AIVD wordt hard gewerkt om de organisatie klaar te stomen voor de inwerkingtreding van de nieuwe wet. De ingangsdatum is gesteld op 1 mei 2018.

De nieuwe wet zorgt voor extra waarborgen, bijvoorbeeld met de instelling van de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden. Zo’n 150 processen en procedures voor het aanvragen van bijzondere bevoegdheden moeten daarvoor worden aangepast. Voor de implementatie van de nieuwe Wiv is in 2016 een projectgroep in het leven geroepen.

Daarnaast zijn de voorbereidingen getroffen om onderzoek ‘op de kabel’ te kunnen uitvoeren, zodat wij met onderzoeksopdrachtgerichte interceptie (OOG-interceptie) specifieke digitale datastromen kunnen bekijken. Dit is een van de grootste (technische) wijzigingen ten opzichte van de oude wet.

Lees hier uitgebreide informatie over de nieuwe Wiv en bekijk ook onze antwoorden op veel gestelde vragen over de nieuwe Wiv.