Delen van ongeëvalueerde gegevens

Het werk van de AIVD brengt met zich mee dat wij soms over verzamelingen van gegevens beschikken waarvan nog niet is vastgesteld wat ze precies omvatten. Zeker in deze gedigitaliseerde tijd. Dit zijn zogeheten ongeëvalueerde gegevens.

Vier sloten op de deur voor delen bepaalde gegevens

Bij ongeëvalueerde gegevens kan het gaan om metagegevens van bepaalde digitale datastromen, maar ook om een harde schijf van een bepaald persoon.

Juist omdat we dan niet precies weten wat wij aan een collega-dienst zouden verstrekken, zijn hier in de Wiv 2017 extra waarborgen ingebouwd. Dit zijn vier 'sloten op de deur'.

  1. Alleen rechtmatig verkregen informatie kan worden gedeeld.
  2. Nederland deelt deze gegevens alleen met betrouwbare collega-diensten die positief uit de wegingsnotities zijn gekomen.
  3. Dit soort gegevens worden alleen gedeeld na toestemming van de minister.
  4. De Commissie van Toezicht (CTIVD) houdt toezicht op de uitwisseling van gegevens en zij moet direct worden geïnformeerd.

← Ga terug naar: uitwisselen van informatie met andere landen
→ Ga verder naar: onderzoek met DNA-profielen