Deelt de AIVD zomaar gegevens van mij met andere landen?

De AIVD kan niet zomaar gegevens doorsturen naar het buitenland. Om de nationale veiligheid te kunnen beschermen, is het wel heel belangrijk om met buitenlandse diensten samen te werken.

Strikte voorwaarden voor samenwerking

Wij willen ook graag van andere diensten weten als iemand een gevaar voor ons vormt. Voor het delen van gegevens gelden echter strenge regels.

In de wet zijn vijf criteria opgenomen. Elk criterium moet zorgvuldig worden afgewogen, waarna wordt bepaald of en zo ja, onder welke voorwaarden deze samenwerking wordt aangegaan.

Maar zelfs dan wordt informatie niet zomaar met buitenlandse diensten gedeeld: in veel gevallen moet de minister hiervoor apart toestemming geven.

Het uitwisselen van gegevens met andere diensten is niet nieuw. De regels zijn nu explicieit in de wet opgenomen. Onder de oude Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (uit 2002) mochten (persoons)gegevens ook al worden gedeeld.

→ Ga verder naar: mag de AIVD mij hacken?
← Ga terug naar: alle vragen en antwoorden over de Wiv