Is de AIVD geïnteresseerd in mijn medische gegevens?

De AIVD is in zijn algemeenheid niet geïnteresseerd in medische gegevens. De AIVD zal nooit willekeurig medische dossiers en gegevens verzamelen. Dat staat de wet niet toe.

Hoge drempel voor verzameling informatie over gezondheid

De Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 werpt een hoge drempel op voordat wij specifieke informatie over iemands gezondheid mogen verzamelen. Wij mogen alleen gericht medische gegevens van een persoon verzamelen als dat onvermijdelijk is om een dreiging goed te kunnen inschatten. Het vormt een aanvulling op andere gegevens die al verwerkt zijn.

Arts als vrijwillige informant

In een uiterst geval kan het bijvoorbeeld noodzakelijk zijn om meer te weten over de psychische stoornis en eventuele medicatie van een radicaliserende persoon. Op zo´n moment bekijken wij of wij zijn arts kunnen vragen om de benodigde informatie.

Iedereen kan door de dienst worden gevraagd om informatie te verstrekken die voor onze onderzoeken van belang is. Artsen zijn daar niet van uitgezonderd. De arts beslist dan zelf vrijwillig of hij hieraan wil meewerken. Hij is dat niet verplicht.

Databestanden met medische gegevens hacken mag niet

Wij mogen niet inbreken in databestanden met medische gegevens of patiëntendossiers van willekeurige personen door middel van hacken.

← Ga terug naar: 'Worden de bevoegdheden van de AIVD met de nieuwe Wiv uitgebreid?'
→ Ga verder naar: 'Verzamelen jullie ook gegevens van onschuldige burgers?'