Mag de AIVD met een 'sleepnet' onbeperkt gegevens van de kabel binnenhalen?

Nee, wij doen heel gericht onderzoek. De regering - en dus niet de AIVD zelf - bepaalt in de 'Geïntegreerde Aanwijzing' welke dreigingen wij moeten onderzoeken. Wij verzamelen alleen gegevens die nodig zijn om de nationale veiligheid te beschermen.

Alleen gerichte interceptie op internetkabels

De AIVD mag op een specifiek onderdeel van een bepaalde internetkabel (fiber) de data onderzoeken. Wij maken daarbij alleen gebruik van de fiber waardoor informatie stroomt die relevant is voor een onderzoek.

Het gaat hier dus om onderzoeksopdrachtgerichte interceptie (OOG). Al tijdens het onderscheppen van gegevens wordt tussen 95 en 98 procent direct vernietigd, omdat daarvan direct duidelijk is dat ze niet relevant zijn voor het onderzoek.

Toestemming nodig voor interceptie

Wij krijgen bovendien niet zomaar toegang tot een internetkabel, zodat wij een van de fibers op mogelijke dreigingen kunnen onderzoeken. Hiervoor moeten wij toestemming krijgen van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, die op haar beurt de onafhankelijke Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB) vraagt over ons verzoek een oordeel te vellen.