Mag de AIVD met een 'sleepnet' allerlei gegevens van datakabels binnenhalen?

Nee, de AIVD doet heel gericht onderzoek. De regering bepaalt in de 'Geïntegreerde Aanwijzing' welke dreigingen wij moeten onderzoeken. Wij verzamelen alleen gegevens die nodig zijn om de nationale veiligheid te beschermen.

OOG-interceptie op specifiek deel internetkabel

De AIVD mag op een specifiek deel van een bepaalde internetkabel (fiber) de data onderzoeken. Wij maken alleen gebruik van de fiber waardoor informatie stroomt die waardevol is voor onze onderzoeken. Het gaat hierbij dus om onderzoeksopdrachtgerichte interceptie (OOG-interceptie). Al tijdens de interceptie wordt tussen de 95 en 98 procent van de gegevens direct vernietigd.

Toestemming nodig voor interceptie

Voordat wij gegevens op een internetfiber mogen onderzoeken, moeten wij toestemming hebben van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Deze vraagt daarover een oordeel van de onafhankelijke Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB).

→ Ga verder naar: verzamelen jullie ook gegevens van onschuldige burgers?
← Ga terug naar: alle vragen en antwoorden over de Wiv