Mag de AIVD mij hacken?

Ja, maar dat doen wij niet zomaar. Een bijzondere bevoegheid als hacken mogen wij alleen inzetten als dat noodzakelijk is voor ons onderzoek. Hiervoor moet bovendien toestemming worden gevraagd aan de minister.

Ook instemming TIB nodig voor hack

Vervolgens velt de onafhankelijke TIB (Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden) een bindend oordeel over de inzet van deze bijzondere bevoegdheid. Zonder instemming mogen wij geen hack plaatsen.

Dat de AIVD computers hackt is niet nieuw. Ook onder de vorige versie van de Wiv mochten wij dat. Wel is duidelijker gemaakt welke verplichtingen en bevoegdheden de dienst in dat kader heeft.

→ Ga verder naar: worden de bevoegdheden van de AIVD met de nieuwe Wiv uitgebreid?
← Ga terug naar: alle vragen en antwoorden over de Wiv