Mogen wij zelf bepalen waar wij onderzoek naar doen?

Nee. De AIVD verzamelt alleen gegevens die nodig zijn om de nationale veiligheid te beschermen.

Regering bepaalt onderzoeksgebieden

De AIVD bepaalt ook niet zelf welke onderzoeken wij doen. Wij geven wel trends en ontwikkelingen aan. Samen met onder andere de ministeries van Algemene Zaken, Buitenlandse Zaken, Justitie en Veiligheid en Defensie worden deze onderzoeken bepaald. Dit heet de 'Geïntegreerde Aanwijzing op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten'.