Verzamelen jullie ook gegevens van onschuldige burgers?

De AIVD mag datastromen onderzoeken die verband houden met onze onderzoeken. Wij werken onderzoeksopdrachtgericht. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de onafhankelijke toetsingscommissie (TIB) zullen geen toestemming verlenen voor het onderscheppen van gegevens als hierdoor de privacy van een onredelijk aantal burgers in het geding komt.

Bijna alle data direct weggegooid

Het is niet uitgesloten dat tijdens een onderzoek ook gegevens van onschuldige burgers worden verzameld. Zodra echter blijkt dat deze data niet relevant zijn, worden deze direct vernietigd. Het gaat hierbij om 95 tot 98 procent van de data waartoe wij via onderzoeksopdrachtgerichte interceptie (OOG-interceptie) toegang krijgen.

De gegevens die overblijven moeten uiterlijk na 3 jaar worden weggegooid, tenzij ze relevant zijn voor het onderzoek.

De AIVD is niet geïnteresseerd in gegevens van mensen die niets met onze onderzoeken te maken hebben (en geen direct gevaar vormen voor de nationale veiligheid). Die maken ons onderzoek nodeloos ingewikkeld.

→ Ga verder naar: deelt de AIVD zomaar gegevens van onschuldige burgers met andere landen?
← Ga terug naar: alle vragen en antwoorden over de Wiv