Ongewenste financiering en inmenging uit het buitenland

Het aantrekken van buitenlandse financiering valt onder de vrijheid van godsdienst. De AIVD onderzoekt financieringsstromen die opvallen door gedragingen van een buitenlandse donor en/of  Nederlandse ontvanger.  

Het gaat daarbij om handelingen en omstandigheden van zowel donor als ontvanger die kunnen worden beschouwd als problematisch gedrag en zodoende niet verenigbaar zijn met de Nederlandse democratische rechtsorde. 

Inhoudelijke zeggenschap van buitenlandse organisaties

De AIVD maakt zich zorgen over het feit dat sommige buitenlandse wahhabi-salafistische organisaties, die zich schuldig maken aan haat zaaien of aanzetten tot geweld, inhoudelijke zeggenschap krijgen over de uitgedragen boodschap in de door hen gefinancierde instellingen in Nederland. 

Een ander punt van zorg is dat wahhabi-salafistische aanjagers, die bijvoorbeeld angst- en vijandbeelden aanwakkeren, financiering krijgen uit het buitenland om hun onderwijsactiviteiten in Nederland te ontplooien of uit te breiden.

De AIVD heeft extra budget gekregen om de komende jaren de omvang en impact van deze vorm van financiering in Nederland te onderzoeken.

Ga terug naar: radicale islam.