Waarom spreekt de AIVD van wahhabi-salafisme?

De AIVD gebruikt de term wahhabi-salafisme, omdat het onderzoek van de dienst zich richt op deze specifieke vorm binnen het salafisme. 

De boodschap die wordt uitgedragen door wahhabi-salafisten staat haaks op de democratische waarden in Nederland.

Deze terminologie sluit aan bij de behoefte om nauwgezetter te omschrijven welke gedragingen van wahhabi-salafistische aanjagers in Nederland botsen met de democratische rechtsorde.

Recente ontwikkelingen over dit aandachtsgebied staan in het AIVD-jaarverslag 2020 of ga terug naar de overzichtspagina van dit onderwerp: radicale islam.