Wat is wahhabi-salafisme?

Het wahhabi-salafisme is een van de stromingen in het salafisme: een verzameling van fundamentalistische stromingen binnen de soennitische islam. 

Wahhabi-salafisten dragen een boodschap uit die intolerant is richting andersdenkenden en -gelovigen en propageren daarmee in essentie een afkeer van de Nederlandse samenleving. 

Democratische rechtsorde niet erkend

In sommige gevallen miskennen wahhabi-salafisten de legitimiteit van onder andere de Nederlandse grondwet, overheid, politie, rechtspraak en andere democratische processen, met andere woorden: de democratische rechtsorde. 

Recente ontwikkelingen over dit aandachtsgebied staan in het AIVD-jaarverslag 2020 of ga terug naar de overzichtspagina van dit onderwerp: radicale islam.