Brief over uitvoering van aangenomen moties over samenwerking, jihadisme en salafisme

Kamerbrief van minister Plasterk over de uitvoering van 3 moties die door de Kamer zijn aangenomen in november 2015.

Het betreft de motie van de leden Van Toorenburg en Bosma over het gebruik in strafzaken van informatie van inlichtingen- en veiligheidsdiensten, de motie van het lid Van Raak over betere samenwerking tussen geheime diensten tot prioriteit maken en de motie van de leden Roemer en Zijlstra over een lijst van salafistische organisaties die in ons land actief zijn.