Kamerbrief concretisering aanpak salafisme

Salafistische organisaties in ons land worden in kaart gebracht om onwettig en onwenselijk gedrag te voorkomen. Ook krijgen gemeenten en scholen steun bij de aanpak van grensoverschrijdend gedrag door salafistische organisaties. Doel is om onverdraagzaamheid en het prediken van haat vanuit salafistische stromingen in ons land aan te pakken en te voorkomen dat kinderen worden geïsoleerd van onze samenleving. Dat schrijft minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, mede namens zijn collega van Veiligheid en Justitie, op 25 februari 2016 in een brief aan de Tweede Kamer.