Bescherming tegen spionage door AIVD

De AIVD heeft tot taak om ons land te beschermen tegen spionage. Als de dienst een vorm van spionage onderkent, kan dit leiden tot verschillende maatregelen.

De AIVD informeert overheidsinstanties die bevoegd zijn om maatregelen te nemen en (in specifieke gevallen) instanties die het doelwit zijn van inlichtingenactiviteiten. Daarnaast probeert de AIVD het veiligheidsbewustzijn van organisaties die spionagegevoelig zijn te vergroten. De AIVD verzorgt voorlichting op maat aan ambtenaren en mensen in het bedrijfsleven zodat zij veiligheidsmaatregelen kunnen treffen ter voorkoming van mogelijke inlichtingenactiviteiten.

Zelf optreden tegen spionage

De AIVD kan zelfstandig handelend optreden door de samenwerking met een bepaalde inlichtingen- of veiligheidsdienst te beperken of op te schorten, of inlichtingenofficieren verzoeken zich terug te trekken. Ook kan de AIVD andere inlichtingen- en veiligheidsdiensten informeren over personen die bijvoorbeeld onder diplomatiek cover inlichtingenactiviteiten ontplooien. Hiermee kan worden voorkomen dat zij hun activiteiten ergens anders voortzetten.

Bevordering van de beveiliging

De AIVD bevordert de bescherming van staatsgeheimen en andere vertrouwelijke informatie, onder andere door het ontwikkelen van beveiligingsproducten. Een speciaal onderdeel van de AIVD, het Nationaal Bureau voor Verbindingsbeveiliging (NBV) keurt en ontwikkelt beveiligingsproducten. Verder draagt de AIVD bij aan de totstandkoming van nationale en internationale regelgeving en ziet de AIVD toe op beveiligingsadviezen aan overheidsinstanties en bedrijven.

Daarnaast voert de AIVD elektronische veiligheidsonderzoeken uit om spionagerisico's te beperken. Dat is het controleren van werk- en vergaderruimtes op de aanwezigheid van afluisterapparatuur.

De AIVD produceert ook cryptografisch sleutelmateriaal voor departementen en andere partners om staatsgeheimen en andere gerubriceerde informatie te beveiligingen.