Spionage op reis

Zakelijke reizen naar het buitenland bregen spionagerisico's met zich mee. Ditzelfde geldt voor langdurig werkzaam zijn in het buitenland. Bent u daar goed op voorbereid?

Nuttige tips

In de folder 'Op reis naar het buitenland' vindt u nuttige tips hoe om te gaan met vertrouwelijke informatie en gegevensdragers voor, tijdens en na de reis naar het buitenland.