Interessegebieden van buitenlandse inlichtingendiensten

Spionnen doen zich in Nederland onder andere voor als diplomaat, student, wetenschapper, journalist of zakenman. Onverdacht krijgen zij zo toegang tot interessante politieke, zakelijke en wetenschappelijke kringen.

Buitenlandse inlichtingendiensten zijn uit op de volgende zaken.

Het verkrijgen van politieke, militaire en economische informatie en invloed

De spionage kan zich richten op informatie op politiek, militair of economisch gebied, maar ook op informatie van internationale organisaties. Het kan zich ook uiten in het beïnvloeden van het besluitvormingsproces van politieke en ambtelijke functionarissen.

Het verwerven van economische en technisch-wetenschappelijke informatie

In sommige landen is het verwerven van economische en technisch-wetenschappelijke informatie een wettelijke taak van inlichtingendiensten. Landen doen dit om hun eigen economische- en technologische achterstand in te halen of om hun concurrentiepositie te verbeteren. De interesse gaat hierbij vooral uit naar grote internationale wervingstrajecten, aanbestedingsprocedures en projecten over baanbrekende technologieën.

Het verwerven van kennis over massavernietigingswapens en militaire technologieën

Nederland heeft hoogwaardige technologische kennis op het gebied van massavernietigingswapens en raketprogramma's. Daarnaast beschikt het over geavanceerde militaire technologieën. Inlichtingendiensten proberen in of via Nederland hierover kennis te verkrijgen.

Het beïnvloeden van bevolkingsgroepen

Buitenlandse inlichtingendiensten proberen in ons land bevolkingsgroepen met een migratieachtergrond te manipuleren, te beïnvloeden en te controleren. Ook wordt via deze netwerken geprobeerd om (onder druk) ertoe aan te zetten om spionage- en intimidatieactiviteiten voor het land van herkomst te verrichten.