Vormen van spionage

Buitenlandse inlichtingendiensten maken voor hun spionage handig gebruik van de zwakke schakels ‘mens' en ‘techniek'.

Inlichtingendiensten proberen informatie te verkrijgen via mensen die (indirect) toegang hebben tot deze informatie of via de inzet van technische middelen zoals hacken, tappen en afluisteren. De mogelijkheid om telecommunicatieverkeer te onderscheppen is dan ook een belangrijke kwetsbaarheid. Daarbij komt dat gevoelige gegevens vaak in computersystemen zitten die meer met elkaar verweven zijn in de 'cloud'. Ook het uitbesteden (naar het buitenland) van activiteiten als systeem- en serverbeheer en gegevensverwerking brengt spionagerisico's met zich mee.

De methoden die inlichtingenofficieren gebruiken kunnen heel klassiek zijn. Maar ze gebruiken bijvoorbeeld ook alle vormen van moderne communicatiemiddelen om informatie te verzamelen. Buitenlandse inlichtingendiensten maken dus  handig gebruik van de zwakke schakels ‘mens' en ‘techniek'.