Rekrutering in Nederland voor de jihad; van incident naar trend

Het rekruteren van moslims ten behoeve van de jihad betekent een directe bedreiging voor de Nederlandse democratische rechtsorde.

Het toont aan dat zich personen in deze samenleving bevinden die radicaal-islamitische, anti-democratische overtuigingen koesteren en die tevens bereid zijn - of toegroeien naar een bereidheid - om geweld te gebruiken, teneinde zogeheten vijanden van de islam te bestrijden of zelfs te vernietigen. Tot deze vijanden behoren veelal ook de in hun ogen verderfelijke westerse samenlevingen. In de nota Rekrutering in Nederland voor de jihad zal worden aangegeven, dat er een reëel gevaar bestaat dat gerekruteerden voor de jihad hun geweldsactiviteiten in de toekomst ook in Nederland zullen gaan ontplooien.