Disengagement en deradicalisering van jihadisten in Nederland

Naast het voorkomen van radicalisering (contra-radicalisering) staat ook het terugdraaien ervan (deradicalisering) volop in de belangstelling, zowel in Nederland als daarbuiten.

Inzicht hierin vormt de basis voor een effectief beleid op het gebied van radicalisering en terrorisme. Binnen de context van terrorismebestrijding biedt deradicalisering immers de mogelijkheid om potentiƫle risico's en (gewelds)dreigingen in een zo vroeg mogelijk stadium aan te pakken. Tegelijkertijd is nog veel onduidelijk over het proces van deradicalisering en de factoren die hierbij een rol spelen.