Dreiging voor Nederland

Aanslagen in Europa illustreren op indringende wijze de dreiging die Europa momenteel kent: mensen van eigen bodem, doorgaans hier opgegroeid en veelal ook hier geradicaliseerd, staan er welwil­lend tegenover om in eigen land de wapens op te nemen. Het Westen beschouwen zij als zondig en de vijand van de islam.

De dreiging voor Nederland uit jihadistische hoek kent meerdere achtergronden. Uitreizigers, terugkeerders en jihadisten die niet naar Syrië zijn vertrokken (thuisblijvers) vormen een dreiging voor Nederland. In georganiseerde groepen en netwerken die aangestuurd worden om aanslagen te plegen (bijvoorbeeld de aanslagen in Parijs en Brussel), maar ook van eenlingen of kleine groepjes die sympathiseren met een bepaalde jihadistische groep. Omdat de dreiging zoveel facetten kent, spreekt de AIVD van een dreigingsbeeld dat steeds complexer en diffuser wordt.

De terroristische dreiging in Nederland is substantieel, dreigingsniveau 4 op een schaal van 5. Dat betekent dat de kans op een terroristische aanslag reëel is. Maar er zijn geen concrete aanwijzingen dat terroristen voorbereidingen treffen om in Nederland een aanslag te plegen.