Aangestuurde, gestimuleerde en geïnspireerde aanslagen

Aanslagen in het Westen in relatie met het gedachtegoed van ISIS kunnen in enkele soorten onderverdeeld worden.

Aangestuurde aanslagen

ISIS is op structurele wijze bezig met de aansturing, coördinatie en voorbereiding van aanslagen in Europa. De aanslagen in Parijs en Brussel zijn hiervan gruwelijke voorbeelden. Door ISIS aangestuurde aanslagplegers en hun handlangers blijken in staat langere tijd buiten het zicht te blijven van Europese autoriteiten. Waarschijnlijk zijn diverse ISIS-cellen in Europa aanwezig. Naast de dreiging die uitgaat van ISIS, blijft de dreiging bestaan van grootschalige aanslagen in Europa door Al Qaida.

Gestimuleerde aanslagen

Behalve directe aansturing door ISIS, zijn er ook allerlei andere vormen van ondersteuning, aansporing en stimulering, die door ISIS worden ingezet om aanslagen in het Westen te plegen. ISIS probeert via internet aanhangers te bereiken die bereid en in staat zijn aanslagen te plegen. In sommige gevallen is er sprake van contact met één of meerdere ISIS-leden in vooral Syrië of Irak, die de ISIS-aanhanger aanmoedigen of faciliteren. ISIS-leden kunnen aanhangers overreden om tot actie over te gaan die deze stap zelfstandig mogelijk niet hadden gezet. Door ISIS-leden gestimuleerde aanslagen kunnen kleinschalig zijn. Het is echter ook mogelijk dat er meer grootschalige aanslagplannen worden ontwikkeld.

Geïnspireerde aanslagen

Propaganda van ISIS is zeer sterk en effectief. Onder andere via social media, eigen mediakanalen en het eigen online magazine Dabiq. Propaganda bevat onder meer oproepen om aanslagen in eigen land te plegen en niet naar Syrië te komen. Sommige aanslagplegers radicaliseren heel snel en voeren hun aanslag uit in naam van ISIS. Vaak claimt ISIS de aanslag en noemt de aanslagpleger “soldaat van het kalifaat”. Daarmee wordt de indruk gewekt dat ISIS daadwerkelijk achter die aanslag zit, wat niet per se het geval hoeft te zijn.