Jihadistische beweging in Nederland

De omvang van de jihadistische beweging in Nederland is lastig in te schatten omdat niet iedereen zijn gedachtegoed in het openbaar uitdraagt. 

Profiel van jihadist lastig te maken

De jihadistische beweging in Nederland heeft naar schatting ruim 500 aanhangers en enkele duizenden sympathisanten. De aanzuigende werking van het jihadisme in Nederland is dusdanig dat velen in korte tijd van ‘meelopende’ sympathisanten uitgroeien tot geharde strijders. Maar wat zijn dat voor mensen?

Een eenduidig profiel van de jihadist of de uitreiziger is niet te maken. De personen binnen de jihadistische beweging variëren in leeftijd, etnische afkomst, opleidingsniveau, en werk- en thuissituatie.

Hoewel het voor de meerderheid mannen betreft, zijn er ook veel vrouwen actief binnen de jihadistische beweging. Soms gaat het om minderjarigen. Jihadisten zijn vaak tussen de twintig en dertig, maar er zijn uitzonderingen daarboven en -onder.

Verhoudingsgewijs zijn veel Nederlandse jihadisten van Marokkaanse afkomst. De meerderheid van de door de AIVD onderkende Nederlandse uitreizigers is van Marokkaanse afkomst. Maar ook diverse Nederlandse bekeerlingen maken deel uit van de jihadistische beweging. Datzelfde geldt voor Nederlandse jihadisten van Somalische, Antilliaanse, Afghaanse, Turkse en Koerdische afkomst.

Sommige jihadisten hebben hun mbo-opleiding niet afgemaakt, anderen doen een hbo-opleiding of studeren aan een universiteit. Veel jihadisten werken niet en leven van een uitkering, maar anderen houden er diverse baantjes op na.

Jihadistische vrouwen

Nederland kent een kleine 100 vrouwen die het jihadistisch gedachtegoed aanhangen. De rol van vrouwen binnen het jihadisme moet niet onderschat worden. Deze vrouwen zijn minstens zo toegewijd als mannen.

In de publicatie 'Jihadistische vrouwen' gaat de AIVD in op de rol en de dreiging van jihadistische vrouwen in Nederland en in het strijdgebied in Syrië en Irak.  

Ga terug naar Dreiging voor Nederland.