Uitreizigers en terugkeerders

De jihadistische dreiging voor Nederland is onder meer afkomstig van personen die zijn uitgereisd naar Syrië om daar deel te nemen aan de strijd. Bij terugkeer kunnen zij hier een gevaar vormen.

Uitreizigers

De AIVD heeft onderkend dat uit Nederland de afgelopen jaren ongeveer 300 personen met jihadistische intenties succesvol zijn uitgereisd naar Syrië en Irak. Een derde van hen is vrouw. Het leeuwendeel sloot zich aan bij ISIS, een klein deel bij Ha'yat Tahrir al-Sham (voorheen: Tahrir al-Sham), dat gelieerd is aan Al Qaida.

De cijfers weerspiegelen de stand van zaken op 1 september 2019. Per 'categorie' worden de cijfers afgerond.

Cijfers van uitreizigers, terugkeerders en gesneuvelden

Aantal volwassenen (18+) uitgereisd naar strijdgebied De aantallen zijn weergegeven in afgeronde getallen
Aantal volwassenen (18+) uitgereisd naar Syri�� en Irak
Gesneuveld bij de strijd95
Teruggekeerd uit strijdgebied60
Met jihadistische intenties aanwezig in Syri��125
In Turkije20
Overig5
Brontabel als csv (198 bytes)
Volwassen uitreizigers in Syrië Ongeveer 125 uitgereisde personen verblijven nog in Syrië. In dit diagram staat in afgeronde aantallen waar zij zich bevinden.
Volwassenen nog aanwezig in Syrie
In Syrisch-Koerdische kampen of in detentie55
Bij jihadistische groeperingen in Noordwest-Syri��35
Elders40

Van de personen in Syrisch-Koerdische detentie of vluchtelingenkamp is driekwart vrouw en een kwart man.

Brontabel als csv (150 bytes)

Kinderen

In Syrië en Turkije verblijven minstens 210 kinderen met een Nederlandse link. Dit betekent dat zij een of twee ouders hebben met de Nederlandse nationaliteit of ouders die langere tijd in Nederland hebben gewoond. Minder dan een kwart van de minderjarigen is door een of beide ouders meegenomen naar het strijdgebied, ruim driekwart is daar geboren.

Dit betekent dat meer dan de helft van de kinderen jonger is dan 4 jaar. De verhouding jongen-meisje is ongeveer gelijk. De meerderheid van de kinderen bevond zich bij ISIS.

Iets meer dan 10% van de minderjarigen is 9 jaar of ouder en zou dus, gezien hun leeftijd, training hebben kunnen ontvangen van ISIS en ingezet zijn voor de strijd. Dit geldt zeer waarschijnlijk niet voor meisjes bij ISIS en minderjarigen die zich bijvoorbeeld bij Al Qaida-gerelateerde strijdgroepen bevinden.  

Het blijft lastig signalen van zwangerschappen en geboorten in het strijdgebied op te vangen of te bevestigen, vooral van bijvoorbeeld Nederlandse uitreizigers die met lokale vrouwen zijn getrouwd.

Aantal kinderen met Nederlandse link Aantal kinderen moet worden gelezen als 'ten minste'
Kinderen (0-18) in en rond Syri��
In Syrisch-Koerdisch vluchtelingenkampen85
Bij jihadistische groeperingen in Noordwest-Syri��60
Elders in Syri��35
Turkije30
Brontabel als csv (169 bytes)
Aantal Nederlanders in Syrisch-Koerdische kampen of detentie
MannenVrouwenKinderen
Februari5510
Maart52030
April103060
Mei154085
Juni154090
Juli154085
Augustus154085
September154085
Brontabel als csv (157 bytes)

Toelichting van de cijfers

De getallen worden afzonderlijk van elkaar, per 'categorie' afgerond waardoor het kan voorkomen dat de som van die afzonderlijke getallen niet overeenkomt met het totaal.

Ga terug naar Dreiging voor Nederland.