Uitreizigers en terugkeerders

De jihadistische dreiging voor Nederland is onder meer afkomstig van personen die zijn uitgereisd naar Syrië om daar deel te nemen aan de strijd. Bij terugkeer kunnen zij hier een gevaar vormen.

Uitreizigers

De AIVD heeft onderkend dat uit Nederland de afgelopen jaren ongeveer 305 personen met jihadistische intenties zijn uitgereisd naar Syrië en Irak. Een derde van hen is vrouw. Het leeuwendeel sloot zich aan bij ISIS, een klein deel bij jihadistische groeperingen (in de provincie Idlib) in Noordwest-Syrië.

De cijfers weerspiegelen de stand van zaken op 1 oktober 2020. Per 'categorie' worden de cijfers afgerond, omdat de exacte cijfers zicht kunnen geven op onze informatiepositie.

Cijfers van uitreizigers, terugkeerders en gesneuvelden

Aantal volwassenen (18+) uitgereisd naar strijdgebied

Aantal volwassenen (18+) uitgereisd naar strijdgebied De aantallen zijn weergegeven in afgeronde getallen
Aantal volwassenen (18+) uitgereisd naar Syrie en Irak
Gesneuveld bij de strijd100
Teruggekeerd uit strijdgebied60
In Syrië115
In Turkije20
Overig5
Brontabel als csv (161 bytes)

Volwassen uitreizigers in Syrië

Volwassen uitreizigers in Syrië Ongeveer 120 uitgereisde personen verblijven nog in Syrië. In dit diagram staat in afgeronde aantallen waar zij zich bevinden.
Volwassenen nog aanwezig in Syrie
In Syrisch-Koerdische kampen of in detentie40
Bij jihadistische groeperingen in Noordwest-Syrie30
Elders45

Van de personen in Syrisch-Koerdische detentie of vluchtelingenkamp is twee derde vrouw en een derde man.

Brontabel als csv (149 bytes)

Kinderen

In Syrië en Turkije verblijven minstens 210 kinderen met een Nederlandse link. Dit betekent dat zij een of twee ouders hebben met de Nederlandse nationaliteit of ouders die langere tijd in Nederland hebben gewoond. Minder dan een kwart van de minderjarigen is door een of beide ouders meegenomen naar het strijdgebied, ruim driekwart is daar geboren.

Dit betekent dat meer dan de helft van de kinderen jonger is dan 4 jaar. De verhouding jongen-meisje is ongeveer gelijk. De meerderheid van de kinderen bevond zich bij ISIS en een groot deel van hen verblijft nu met hun moeders in een Syrisch-Koerdisch kamp.

Iets meer dan 10% van de minderjarigen is 9 jaar of ouder en zou dus, gezien hun leeftijd, training hebben kunnen ontvangen van ISIS en ingezet zijn voor de strijd. Dit geldt zeer waarschijnlijk niet voor meisjes bij ISIS en minderjarigen die zich bijvoorbeeld bij jihadistische groeperingen in de provincie Idlib in Noordwest-Syrië bevinden.  

Aantal kinderen met Nederlandse link

Aantal kinderen met Nederlandse link Aantal kinderen moet worden gelezen als 'ten minste'
Kinderen (0-18) in en rond Syrie
In Syrisch-Koerdisch vluchtelingenkampen75
Bij jihadistische groeperingen in Noordwest-Syrie60
Elders in Syrie40
Turkije35
Brontabel als csv (166 bytes)

Nederlanders in Syrisch-Koerdische kampen of detentie

Nederlandse vrouwen in Syrisch-Koerdische kampen bevinden zich onder andere in de kampen al-Hol en al-Roj. Nederlandse mannen bevinden zich in diverse detentiecentra in Noord-Syrië.

Aantal Nederlanders in Syrisch-Koerdische kampen of detentie

Aantal Nederlanders in Syrisch-Koerdische kampen of detentie
MannenVrouwenKinderen
Oktober153590
November153595
December153590
Januari153590
Februari153590
Maart153590
April153090
Mei153090
Juni153080
Juli152580
Augustus152575
September152575
Oktober152575
Brontabel als csv (252 bytes)

Terugkeerders

Tot dusver zijn ongeveer 60 uitreizigers teruggekeerd naar Nederland, het merendeel in 2013 en 2014.

Toelichting van de cijfers

De getallen worden afzonderlijk van elkaar, per 'categorie' afgerond waardoor het kan voorkomen dat de som van die afzonderlijke getallen niet overeenkomt met het totaal.

Ga terug naar Dreiging voor Nederland.