Uitreizigers en terugkeerders

De jihadistische dreiging voor Nederland is onder meer afkomstig van personen die zijn uitgereisd naar Syrië en Irak. Bij terugkeer kunnen zij hier een veiligheidsrisico vormen.

De AIVD heeft onderkend dat er sinds 2012 vanuit Nederland circa 300 personen met jihadistische intenties zijn uitgereisd naar Syrië en Irak. Een derde van hen is vrouw.

Het leeuwendeel sloot zich aan bij ISIS, een klein deel bij jihadistische groeperingen in Noordwest-Syrië.

De cijfers zijn per categorie afgerond op 5-tallen. Hierdoor komt de som van de afzonderlijke getallen mogelijk niet altijd overeen met het totaal.

De cijfers op deze pagina worden maandelijks geüpdatet en weerspiegelen op dit moment de stand van zaken op 1 november 2021. 

Terugkeerders

Het merendeel van de volwassen terugkeerders is weer terug in Nederland. De meeste uitreizigers kwamen terug in de periode 2013-2014.

Een deel van de terugkeerders, onder wie ook veel kinderen, keerde in de afgelopen vijf jaar terug naar een ander land. In veel gevallen gaat het om een land waarvan zij ook de nationaliteit hebben, zoals Turkije.

Na (buitenlandse) repatriëring van vrouwen en kinderen uit Syrisch-Koerdische opvangkampen is een aantal kinderen van Nederlandse vaders met hun moeder teruggekeerd naar het land van haar herkomst.

Volwassen en minderjarige terugkeerders

Volwassen en minderjarige terugkeerders
Volwassenen (18 jaar en ouder)Minderjarigen (jonger dan 18 jaar)
Teruggekeerd naar Nederland6525
Teruggekeerd naar een ander land2045
Brontabel als csv (143 bytes)

Uitreizigers (nog in de regio)

Circa 120 Nederlandse uitreizigers zijn nog in Syrië, Irak of Turkije. Ongeveer een derde van hen verblijft in Syrisch-Koerdische kampen al-Roj of al-Hawl (de vrouwen) of in diverse detentiecentra in Noordoost-Syrië (de  mannen). 

Daarnaast verblijven in de regio nog bijna 200 minderjarigen met een Nederlandse link. Dit betekent dat zij ten minste één ouder hebben met de Nederlandse nationaliteit of ouders die langere tijd in Nederland hebben gewoond.

Het gaat vooral om twee groepen: een groep kinderen die met hun moeder in een Syrisch-Koerdisch opvangkamp verblijft en een groep kinderen die zich met de ouder(s) in Noordwest-Syrië bevindt.

Volwassen en minderjarige uitreizigers in de regio

Volwassen en minderjarige uitreizigers in de regio
Volwassenen (18 jaar en ouder)Minderjarigen (jonger dan 18 jaar)
In Syrisch-Koerdisch opvangkamp of detentie4070
Bij jihadistische groeperingen in Noordwest-Syrie3065
Mogelijk elders in Syrie3530
Verblijvend in Turkije1525
Brontabel als csv (238 bytes)

Overleden uitreizigers

Sinds 2012 zijn er in Syrië en Irak circa 95 volwassen Nederlandse uitreizigers overleden.

Ook stierven in deze regio al ongeveer 25 minderjarigen met een Nederlandse link door oorlogsgeweld, ziekte en/of onvoldoende medische zorg. 

Overleden

Overleden
Volwassenen (18 jaar en ouder)Minderjarigen (jonger dan 18 jaar)
Overleden10025
Brontabel als csv (86 bytes)

Ga terug naar Dreiging voor Nederland.