Uitreizigers en terugkeerders

De jihadistische dreiging voor Nederland is onder meer afkomstig van personen die zijn uitgereisd naar Syrië om daar deel te nemen aan de strijd. Bij terugkeer kunnen zij hier een gevaar vormen.

Uitreizigers

De AIVD heeft onderkend dat uit Nederland de afgelopen jaren ongeveer 305 personen met jihadistische intenties zijn uitgereisd naar Syrië en Irak. Een derde van hen is vrouw. Het leeuwendeel sloot zich aan bij ISIS, een klein deel bij jihadistische groeperingen (in de provincie Idlib) in Noordwest-Syrië.

De cijfers weerspiegelen de stand van zaken op 1 september 2021. Per 'categorie' worden de cijfers afgerond, omdat de exacte cijfers zicht kunnen geven op onze informatiepositie.

Cijfers van uitreizigers, terugkeerders en overledenen

Aantal volwassenen (18+) uitgereisd naar strijdgebied

Aantal volwassenen (18+) uitgereisd naar strijdgebied De aantallen zijn weergegeven in afgeronde getallen
Aantal volwassenen (18+) uitgereisd naar Syrie en Irak
Overleden bij de strijd105
Teruggekeerd uit strijdgebied70
In Syrië105
In Turkije25
Overig5
Brontabel als csv (160 bytes)

Volwassen uitreizigers in Syrië

Volwassen uitreizigers in Syrië Ongeveer 105 uitgereisde personen verblijven nog in Syrië. In dit diagram staat in afgeronde aantallen waar zij zich bevinden.
Volwassenen nog aanwezig in Syrie
In Syrisch-Koerdische kampen of in detentie45
Bij jihadistische groeperingen in Noordwest-Syrie30
Elders35

Van de personen in Syrisch-Koerdische detentie of vluchtelingenkamp is twee derde vrouw en een derde man.

Brontabel als csv (149 bytes)

Kinderen

In Syrië en Turkije verblijven minstens 220 kinderen met een Nederlandse link. Dit betekent dat zij een of twee ouders hebben met de Nederlandse nationaliteit of ouders die langere tijd in Nederland hebben gewoond. Minder dan een kwart van de minderjarigen is door een of beide ouders meegenomen naar het strijdgebied, ruim driekwart is daar geboren.

Dit betekent dat meer dan de helft van de kinderen jonger is dan 4 jaar. De verhouding jongen-meisje is ongeveer gelijk. De meerderheid van de kinderen bevond zich bij ISIS en een groot deel van hen verblijft nu met hun moeders in een Syrisch-Koerdisch kamp.

Het aantal kinderen dat mogelijk training heeft ontvangen van ISIS is klein en betreft circa 5 procent van het totaal. Dit geldt zeer waarschijnlijk niet voor meisjes bij ISIS en minderjarigen die zich bijvoorbeeld bij jihadistische groeperingen in de provincie Idlib in Noordwest-Syrië bevinden.  

Aantal kinderen met Nederlandse link

Aantal kinderen met Nederlandse link Aantal kinderen moet worden gelezen als 'ten minste'
Kinderen (0-18) in en rond Syrie
In Syrisch-Koerdisch vluchtelingenkampen75
Bij jihadistische groeperingen in Noordwest-Syrie65
Elders in Syrie30
Turkije50
Brontabel als csv (166 bytes)

Aantal Nederlanders in Syrisch-Koerdische kampen of detentie

Aantal Nederlanders in Syrisch-Koerdische kampen of detentie
MannenVrouwenKinderen
September152575
Oktober152575
November152575
December152570
Januari152570
Februari152570
Maart152570
April152570
Mei152570
Juni153075
Juli153075
Augustus152575
September152575
Brontabel als csv (254 bytes)

Nederlanders in Syrisch-Koerdische kampen of detentie

Nederlandse vrouwen in Syrisch-Koerdische kampen bevinden zich onder andere in de kampen al-Hol en al-Roj. Nederlandse mannen bevinden zich in diverse detentiecentra in Noord-Syrië.

Terugkeerders

Tot dusver zijn ongeveer 65 uitreizigers teruggekeerd naar Nederland. Het merendeel deed dit in 2013 en 2014.

Toelichting van de cijfers

De getallen worden afzonderlijk van elkaar, per 'categorie' afgerond waardoor het kan voorkomen dat de som van die afzonderlijke getallen niet overeenkomt met het totaal.

Ga terug naar Dreiging voor Nederland.