Uitreizigers en terugkeerders

De jihadistische dreiging voor Nederland is onder meer afkomstig van personen die zijn uitgereisd naar Syrië om daar deel te nemen aan de strijd. Bij terugkeer kunnen zij hier een gevaar vormen.

Uitreizigers

De AIVD heeft onderkend dat uit Nederland ongeveer 300 personen met jihadistische intenties succesvol zijn uitgereisd naar Syrië en Irak. Een derde van hen is vrouw. Het leeuwendeel is aangesloten bij ISIS, een klein deel bij Ha'yat Tahrir al-Sham (voorheen: Tahrir al-Sham), dat gelieerd is aan Al Qaida.

De cijfers weerspiegelen de stand van zaken op 20 maart 2019. Gezien de ontwikkelingen in Syrië zijn ze onderhevig aan sterke veranderingen.

Cijfers van uitreizigers, terugkeerders en gesneuvelden

Aantal volwassenen (18+) uitgereisd naar strijdgebied De aantallen zijn weergegeven in afgeronde getallen
Aantal volwassenen (18+) uitgereisd naar Syrie en Irak
Gesneuveld bij de strijd90
Teruggekeerd uit strijdgebied55
Met jihadistische intenties aanwezig in Syrie135
In Turkije20
Overig5
Brontabel als csv (196 bytes)
Volwassenen met jihadistische intenties in Syrië Ongeveer 135 personen met jihadistische intenties verblijven nog in Syrië. In dit diagram staat in afgeronde aantallen waar zij zich bevinden.
Volwassenen nog aanwezig in Syrie
In Syrisch-Koerdisch vluchtenlingenkamp of in detentie25
Aangesloten bij ISIS70
Aangesloten bij groeperingen gelieerd aan Al Qaida30
Elders5

Van de personen in Syrisch-Koerdische detentie of vluchtelingenkamp is driekwart vrouw en een kwart man.

Brontabel als csv (185 bytes)

Kinderen

In Syrië en Irak verblijven minstens 200 kinderen met een Nederlandse link. Dit betekent dat zij een of twee ouders hebben met de Nederlandse nationaliteit of ouders die langere tijd in Nederland hebben gewoond. Minder dan een kwart van de minderjarigen is door een of beide ouders meegenomen naar het strijdgebied, ruim driekwart is daar geboren.

Dit betekent dat meer dan de helft van de kinderen jonger is dan 4 jaar. De verhouding jongen-meisje is ongeveer gelijk. De meerderheid van de kinderen bevond zich bij ISIS.

Iets meer dan 10% van de minderjarigen is 9 jaar of ouder en zou dus, gezien hun leeftijd, training hebben kunnen ontvangen van ISIS en ingezet zijn voor de strijd. Dit geldt zeer waarschijnlijk niet voor meisjes bij ISIS en minderjarigen die zich bijvoorbeeld bij Al Qaida-gerelateerde strijdgroepen bevinden.  

Het blijft lastig signalen van zwangerschappen en geboorten in het strijdgebied op te vangen of te bevestigen, vooral van bijvoorbeeld Nederlandse uitreizigers die met lokale vrouwen zijn getrouwd.

Aantal kinderen met Nederlandse link Aantal kinderen moet worden gelezen als 'ten minste'
Kinderen (0-18) in en rond Syrie
In Syrisch-Koerdisch vluchtelingenkampen40
Bij ISIS in Syrie80
Bij groeperingen gelieerd aan Al Qaida50
Turkije30
Brontabel als csv (157 bytes)

Toelichting van de cijfers

De getallen worden afzonderlijk van elkaar, per 'categorie' afgerond waardoor het kan voorkomen dat de som van die afzonderlijke getallen niet overeenkomt met het totaal.