Niet-jihadistisch terrorisme

De AIVD doet ook onderzoek naar activiteiten van andere terroristische organisaties. Dan gaat het bijvoorbeeld om de Koerdische Arbeiderspartij (Partiya Karkeren Kurdistan, PKK) en DHKP/C (Devrimci Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi, Revolutionaire Volksbevrijdingspartij/-front).

De PKK is actief in Turkije, maar de AIVD acht het niet waarschijnlijk dat de organisatie gewelddadige acties zal plegen in Nederland en Europa, omdat het als doel heeft hier erkend te worden als gesprekspartner voor de Koerdische zaak. Daartoe hoopt de PKK op termijn geschrapt te worden van de EU-lijst van terroristische organisaties.

DHKP/C is een marxistisch-leninistische, terroristische organisatie die strijdt tegen de Turkse regering, de Verenigde Staten en de NAVO. DHKP/C wil de westerse invloed in Turkije beëindigen en een socialistische staat stichten door middel van een gewapende revolutionaire strijd.

Ga terug naar Terrorisme.