AIVD-rapport: groei salafisme stagneert

De groei van de salafitische stroming in ons land stagneert door een verhoogde weerstand. Hiermee verdwijnt ook een deel van de voedingsbodem voor radicalisering. Dat blijkt uit het AIVD-rapport Weerstand en tegenkracht.

Dit rapport is een vervolg op de publicatie Radicale dawa in verandering, die in het najaar van 2007 is verschenen. Omdat salafisme een beweging is die een polariserende invloed kan hebben op de samenleving, blijft het wel van belang om de ontwikkelingen goed te blijven volgen. Bij het maken van een zorgvuldige inschatting van de dreiging moet worden gewaakt voor zowel een onderschatting als een overschatting van de problematiek.