Jihadistische groeperingen

Personen die een gewelddadige actie voorbereiden of uitvoeren, werken vaak vanuit een netwerk. Als een netwerk een sterkere structuur kent, en ook buiten het netwerk invloed heeft, spreken we van een jihadistische groepering. De meeste jihadistische groeperingen zien voor zichzelf een internationale opdracht en vormen een dreiging voor het Westen. Bekende voorbeelden zijn ISIS, Al Qaida en Hayat Tahrir al-Sham.

Strijd om leiderschap jihadbeweging

Er is nog altijd een strijd gaande tussen ISIS en Al Qaida om het leider­schap over de wereldwijde jihadistische beweging. Deze strijd is van belang voor de dreiging die van beide uitgaat. Door het plegen van het liefst grootschalige, spectaculaire aanslagen in Europa of de VS, kunnen beide laten zien dat zij de werkelijke leider van het jihadisme zijn. Voor Al Qaida is het belangrijk om op afzienbare termijn zo’n aanslag te plegen om het verloren gegane prestige te herwinnen. De wedijver tussen beide groeperingen draagt zeker bij aan een hogere dreiging.