Jihadistische groeperingen

Personen die een gewelddadige actie voorbereiden of uitvoeren, werken vaak vanuit een netwerk. Als een netwerk een sterkere structuur kent, en ook buiten het netwerk invloed heeft, spreken we van een jihadistische groepering.

De meeste jihadistische groeperingen zien voor zichzelf een internationale opdracht en vormen een dreiging voor het Westen. De bekendste voorbeelden zijn ISIS en Al Qaida.

Strijd om leiderschap jihadbeweging

Beide terroristische organisaties staan lokaal onder druk. Het leiderschap van ISIS probeert de organisatie weer op te bouwen en versterken in Syrië en Irak, en in diverse provincies daarbuiten. 

De anti-ISIS coalitie van onder meer de Verenigde Staten, Europese en islamitische landen, hindert de terroristische organisaties daarbij. Dat heeft de capaciteiten van ISIS mogelijk tijdelijk verlamd, ook in het Westen.

Al Qaida staat onder druk in Noordwest-Syrië - een van de belangrijkste strijdtonelen voor de organisatie. Leiders en aanslagplanners van Al Qaida worden stelselmatig aangehouden of gedood. Dat gebeurt bij lokale conflicten met voorheen aan hen gelieerde groeperingen of bij Amerikaanse luchtaanvallen. Hierdoor is de dreiging voor het Westen, waaronder Nederland, op dit moment afgenomen.

Er zijn aanwijzingen dat beide terroristische organisaties zich blijven inspannen om het type infrastructuur op te bouwen dat aanslagen in het Westen mogelijk maakt. Beide organisaties tonen zich veerkrachtig. 

Ga terug naar Terrorisme.