Jihadistische groeperingen

Personen die een gewelddadige actie voorbereiden of uitvoeren, werken vaak vanuit een netwerk. Als een netwerk een sterkere structuur kent, en ook buiten het netwerk invloed heeft, spreken we van een jihadistische groepering. De meeste jihadistische groeperingen zien voor zichzelf een internationale opdracht en vormen een dreiging voor het Westen. De bekendste voorbeelden zijn ISIS en Al Qaida.

Strijd om leiderschap jihadbeweging

De breuk tussen ISIS en Al Qaida op leiderschapsniveau lijkt blijvend. Voorlopig blijven de twee organisaties naast elkaar bestaan en met elkaar concurreren. Individuele strijders van beide organisaties behouden de mogelijkheid om een overstap te maken.

Door een groot aantal jihadisten wordt het jihadistisch gedachtegoed beschouwd als een verbindende factor, die de waarde van jihadistische merknamen van ondergeschikt belang maakt. Toch zorgt de breuk tussen ISIS en Al Qaida buiten het strijdgebied voor enige verdeeldheid.

Ga terug naar Terrorisme.