Al Qaida

Essentie van de ideologie van Al Qaida (AQ) is dat het Westen, in de eerste plaats de Verenigde Staten en Israël, maar ook Europa, de vijand van de islam is, die vernietigd moet worden. Pas als dat is gebeurd, kan een islamitische staat (kalifaat) worden gevestigd

Kern- Al Qaida

Kern-Al Qaida (kern-AQ) is gevestigd in het Pakistaans-Afghaanse grensgebied en werkt daar samen met andere groepen en organisaties. Die groepen hebben soms een lokale agenda (zoals de Taliban en verschillende Pakistaanse groepen) maar soms ook een internationaal-jihadistische. Hun gezamenlijke aanwezigheid in dat gebied en de trainingsfaciliteiten die ze gezamenlijk tot hun beschikking hebben, verruimen hun mogelijkheden en aantrekkingskracht op jihadisten elders in de wereld.

Al Qaida affiliates

Al Qaida kent 'afdelingen', affiliates, over de wereld. Dit zijn jihadistische organisaties die de ideologie van Al Qaida onderschrijven, een eed van trouw aan de leider van kern-AQ hebben gezworen en door kern-AQ zijn erkend als behorend tot de 'Al Qaida familie'. Het gaat hier om:

  • Al Qaida op het Arabisch schiereiland (AQAS)
  • Al Qaida in de Islamitische Maghreb, dat is Noord-Afrika (AQIM)
  • Al Qaida op het Indiase subcontinent (AQIS)
  • Al Shabaab in Somalië (AS)
  • Khorasan groep in Syrië  
  • Ha'yat Tahrir al-Sham (voorheen: Tahrir al-Sham) in Syrië (HTS)

De affliates van Al Qaida blijven tot nu toe trouw aan kern-Al Qaida in de strijd om het leiderschap van de jihadbeweging, met name AQIM, AQAS en Al-Shabaab. Binnen deze groeperingen zijn wel elementen die sympathiseren met ISIS en zich bij ISIS zouden willen aansluiten. Dit leidt tot spanningen binnen die groeperingen die uiteindelijk kunnen resulteren in afscheidingen.

Ha'yat Tahrir al-Sham (HTS)

HTS kan andere groeperingen ondersteunen bij het plegen van aanslagen, het staat bijvoorbeeld in contact met de Khorasangroep, maar is ook in staat zelfstandig aanslagen te plegen buiten Syrië. Het beeld van een gematigde groepering, dat de leider van HTS in een interview heeft geprobeerd te schetsen, klopt niet. Ha'yat Tahrir al-Sham is een jihadistische, aan AQ gelieerde groepering, die onder andere tot doel heeft het Westen met aanslagen te treffen.