Islamitische Staat in Irak en al-Sham (ISIS)

De Islamitische Staat in Irak en al-Sham (ISIS, ook wel bekend als IS, ISIL of DAESH) is een terroristische groepering die momenteel actief is in Syrië en Irak. Fracties van jihadisten in andere delen van de wereld hebben trouw gezworen aan ISIS, waardoor er in meerdere delen van Afrika en Azië groepen actief zijn die zeggen namens ISIS te handelen.

ISIS heette eerst ISI (Islamitische Staat in Irak) en was indertijd een afdeling van Al Qaida in Irak. Het werd ook Al Qaida in Irak genoemd. Na een conflict heeft kern-Al Qaida (kern-AQ) zich van ISIS afgekeerd. Rond 2010 was de organisatie op sterven na dood, maar zij heeft het conflict in Syrië en de situatie in Irak weten aan te grijpen om razendsnel grote gebieden in beide landen te veroveren. ISIS heeft het stichten van een islamitische staat als primair doel.

Als Nederlandse overheid gebruiken we de naam ISIS. Hiermee sluiten we aan bij de rest van Europa dat ISIS of het Engelstalige ISIL hanteert. Er is niet gekozen voor de naam IS (Islamitische Staat) omdat deze niet als zodanig wordt erkend.