Het kalifaat

Op 29 juni 2014 roept de terroristische groepering ISIS het door hen verklaarde kalifaat uit. Dit gaat  gepaard met een arsenaal aan propaganda: alle moslims ter wereld worden door ISIS opgeroepen trouw te zweren aan de zelfgekroonde ‘khalief’ Abu Bakr al Baghdadi en zich in ISIS-gebied te vestigen.

Waar andere groeperingen in de regio vechten om het Syrische regime omver te werpen, gaat ISIS met het uitroepen van een ‘islamitische staat’ een stap verder. Vanaf dat moment staat de strijd van ISIS in het teken van de opbouw en expansie van de zelfverklaarde staat.

Aanhangers van ISIS zien het gebied in Syrië en Irak als de ultieme islamitische staat, waar ze ongestoord strenge leefregels van een fundamentalistische versie van de islam kunnen naleven. Bovendien is het leven in deze staat volgens ISIS goed geregeld. Binnen de idylle die ISIS in propagandaverhalen verspreidt, krijgt iedereen een huis, voldoende en goed te eten, wordt het vuilnis opgehaald en is de medische zorg uitstekend geregeld.

Ook voedt ISIS het beeld dat de groepering opkomt voor Syriërs en Irakezen en hierbij ‘slechts defensief geweld’ toepast. Geweld is echter inherent aan ISIS. Het wordt op dagelijkse basis toegepast, verheerlijkt en gepredikt. Wie uitreist naar ISIS-gebied, is voor vertrek zonder uitzondering bekend met de propaganda waarbij excessief geweld tegen ‘ongelovigen’ centraal staat. Bloederige executies, beelden van kinderen in trainingskampen en euforische filmcompilaties over door ISIS opgeëiste aanslagen gaan dagelijks rond in jihadistische kringen en zijn via het internet gemakkelijk te vinden.

Met het uitroepen van het kalifaat heeft ISIS een ideologisch belangrijk gebied in handen dat opgebouwd en verdedigd dient te worden tegen vijandige partijen. Deze mythe blijft jihadisten over de wereld trekken, deels omdat het totalitaire regime van ISIS voorkomt dat negatieve verhalen over het leven bij de groepering bij potentiële rekruten terechtkomen.

De komende jaren wordt duidelijk in hoeverre het kalifaat, zowel de mythe als in werkelijkheid, overleeft en wat dit betekent voor de (inter)nationale veiligheid.