Veiligheidsbevordering voor bedrijven

Diverse bedrijven en instanties kunnen om uiteenlopende redenen doelwit zijn van terrorisme en extremisme of interessant voor proliferatie en spionage.

De AIVD  communiceert op allerlei manieren dreigingsinformatie aan (vitale) aanbieders en andere instanties die van belang zijn voor de nationale veiligheid. De dienst bevordert daarmee efficiënte en effectieve beveiliging .

Dit betekent dat we structureel deelnemen aan de expertgroepen ‘maritieme veiligheid’ en ‘dreigingsinformatie burgerluchtvaart’. Tevens leveren we dreigingsanalyses voor het Alerteringssysteem Terrorismebestrijding  (Atb) waarin wordt aangegeven hoe groot de dreiging voor een aangesloten sector is.

Vitale aanbieders zijn zo belangrijk voor de Nederlandse samenleving dat uitval of ernstige verstoring van deze aanbieders grote maatschappelijke schade tot gevolg kan hebben.

Vanwege dit belang heeft de AIVD speciale aandacht voor de veiligheid van (de vitale aanbieders binnen) drinkwater, waterkering, openbare orde en veiligheid, openbaar bestuur en de onderstaande sectoren:

Ook organisaties die geen vitale aanbieder zijn kunnen (onbewust of ongewild) betrokken raken bij situaties die schadelijk kunnen zijn voor de nationale veiligheid of de nationale belangen. Zo onderhoudt de AIVD contact met diverse organisaties die vanwege (de aard van) hun activiteiten te maken hebben met een hogere dreiging. Bedrijven die zich bezighouden met openbaar vervoer zijn hier een voorbeeld van.

Tabel Veiligheidsbevordering voor bedrijven
Wat

Sommige processen  in Nederland zijn van uitzonderlijk groot belang voor het in standhouden van het maatschappelijk leven en de nationale veiligheid. Daarom is het belangrijk deze bedrijven zo efficiënt en effectief mogelijk te beschermen tegen kwaadwillenden.

Wie

Alle organisaties die van belang zijn voor de nationale veiligheid en de instandhouding van het maatschappelijk leven. Daarnaast organisaties waarvoor dreigingsinformatie bekend is en waarmee die informatie gedeeld kan worden.

Rol van de AIVD

Onderzoek doen naar dreiging, geven van duiding en voorlichting over dreigingen. Voor de bescherming van de nationale veiligheid.