Andere sectoren

Ook bedrijven die niet onder een van de zogenaamde vitale sectoren vallen zoals op deze website beschreven, kunnen direct of indirect te maken krijgen met terrorisme, spionage, extremisme of proliferatie.

Kwaadwillenden hebben niet eens altijd een bedrijf of klanten van een bedrijf als doel van hun actie. Het kan ook zijn dat zij gebruik willen maken van de faciliteiten of diensten die een bedrijf biedt. Denk bijvoorbeeld aan het verkrijgen van unieke waardevolle kennis via wetenschappelijke instituten of het verzenden van goederen via internationale transport- en postbedrijven.

Of en wanneer uw bedrijf te maken krijgt met dreiging vanuit een van deze hoeken, is van diverse factoren afhankelijk, zoals het type bedrijf en producten, de mate van schade die een aanslag kan aanrichten, het soort kennis dat voor andere landen interessant kan zijn. De AIVD kan helpen bij het inventariseren en wegen van dreigingen die gerelateerd zijn aan de onderstaande werkvelden van de dienst. Die dreiging kan verschillen per proces, product, locatie of dienst binnen uw organisatie.

Dreiging

De AIVD heeft vier dreigingstypen gedefinieerd. Lees meer over: