Chemie

Wanneer chemicaliën toxisch of explosief zijn, kan een chemisch bedrijf een interessant doelwit zijn voor terroristen.

Terroristen kunnen een ramp veroorzaken door een aanslag te plegen. Ook kunnen zij en anderen uit zijn op kennis over chemische stoffen, waarmee in het land van herkomst massavernietigingswapens ontwikkeld kunnen worden.

De chemische sector in Nederland is omvangrijk en divers. Dat loopt uiteen van grote multinationals tot kleine gespecialiseerde bedrijven. De bedrijven hebben met elkaar gemeen dat tijdens het productieproces met allerlei chemische stoffen wordt gewerkt.

Unieke kennis

Wanneer een bedrijf beschikt over unieke kennis, bijvoorbeeld van een productieproces of van een (half)fabrikaat, kan het voor andere landen interessant zijn om deze informatie in handen te krijgen. Hiervoor worden spionagevormen gebruikt zoals het inzetten van mensen en het hacken van ICT-netwerken.

Militaire doeleinden

Sommige producten en halffabrikaten kunnen zowel voor civiele als voor militaire doeleinden worden gebruikt; de zogenaamde dual-use-goederen. Er zijn strenge (internationale) regels voor het in- en uitvoeren van dergelijke producten. Om deze goederen voor tweevoudig gebruik in handen te krijgen, gebruiken kwaadwillenden bijvoorbeeld bedrijven met een dekmantel. Op deze manier proberen zij internationale verdragen en sancties te omzeilen.

Proefdieren

Bedrijven die proefdieren gebruiken bij het ontwikkelen van producten zijn een doorn in het oog van dierenrechtenextremisten. Niet alleen het bedrijf, maar ook het personeel en de privé-omgeving kan in de belangstelling van deze extremisten komen te staan. Ze kunnen te maken krijgen met bedreigingen als huisbekladdingen, vernielingen en intimidatie.

Dreiging

De AIVD heeft vier dreigingstypen gedefinieerd. De dienst kan helpen bij het inventariseren en wegen van dreigingen die gerelateerd zijn aan de onderstaande werkvelden van de dienst. Die dreiging kan verschillen per proces, product, locatie of dienst binnen uw organisatie. De sector chemie heeft voornamelijk te maken met de dreigingstypen: