Dreigingstype extremisme

Extremisme richting de vitale sector komt vooral vanuit het links-extremisme en dierenrechtenextremisme en niet uit rechts-extremistische hoek.

De AIVD definieert extremisme als het fenomeen waarbij personen en groepen, bij het streven naar verbetering van de rechten en levensomstandigheden van individuen, groepen of dieren, bewust over de grenzen van de wet gaan en (gewelddadige) illegale acties plegen.

Links-extremisme

Links-extremisme komt maar beperkt voor. In het verleden was een groot deel van de activiteiten van linkse activisten en extremisten gericht op de vitale sector. Aan het eind van de jaren tachtig verdwenen de scherpe kantjes van deze vorm van activisme. Sindsdien wordt er nog maar mondjesmaat actiegevoerd. Het gaat dan vooral om het transport van kernafval. Deze acties verlopen over het algemeen vreedzaam. Daarnaast zijn er vooral lokale initiatieven tegen bijvoorbeeld de bouw van centrales.

Tegenwoordig is er vanuit links-extremistische hoek vooral verzet tegen het asiel- en vreemdelingenbeleid. De luchtvaart zou hiermee te maken kunnen krijgen, omdat de extremisten de chartervluchten met uitgeprocedeerde asielzoekers als sluitstuk zien van het beleid van de overheid.

Antiglobalisten, en hun acties tegen bijvoorbeeld multinationals, zijn nauwelijks nog actief. WTO, IMF en Wereldbank blijven buiten beschouwing. Slechts de G8-toppen krijgen te maken met allerlei protesten, maar van Nederlandse deelname eraan is slechts sprake wanneer een dergelijke bijeenkomst plaatsvindt in een buurland.

Dierenrechtenextremisme

Dierenrechtenextremisten kunnen zich richten op de luchtvaart. Deze extremisten zijn namelijk permanent op zoek naar luchtvaartmaatschappijen die apen vervoeren van een ver land als Nepal en Mauritius naar de Europese proefdierindustrie. De actiegroep Respect voor dieren heeft een tijd een 'campagne' gevoerd tegen Air France-KLM vanwege zijn faciliterende rol.

Dreiging in de richting van bedrijven in de chemische industrie die proefdieren gebruiken, is enigszins denkbaar.

Meld incidenten

Bedrijven kunnen bij de AIVD verdachte incidenten melden.

Zie ook