Dreigingstype spionage

Spionage vormt een reëel gevaar voor bedrijven of overheidsinstellingen.

Bedrijven zijn vaak voortdurend bezig met het aanboren van nieuwe markten voor producten. Innovatie is daarbij een sleutelwoord. Een bedrijf dat zich niet voortdurend vernieuwt, loopt immers het risico op den duur van de markt te verdwijnen.

Innovatie is niet alleen interessant voor het bedrijf. Het kan ook zeer interessant zijn voor anderen, die zich soms zelfs onder valse voorwendselen toegang verschaffen tot een bedrijf en de ‘kroonjuwelen’ (geheimen) daarvan. In sommige landen wordt economische spionage zelfs door de overheid aangestuurd. Cyberspionage is daarbij een veelgebruikte methode.

Risico’s

Bedrijven beseffen vaak niet wat de waarde van hun kroonjuwelen voor anderen kunnen zijn. Ook geven bedrijven en instellingen betrekkelijk gemakkelijk waardevolle informatie aan derden.

Andere risico’s bij het beschermen van de eigen belangen zijn de uitbesteding van activiteiten, de opslag van belangrijke data en de aanstelling van nieuwe medewerkers. In het uiterste geval kan een bedrijf door spionage grote financiële schade oplopen.

Om het veiligheidsbewustzijn bij bedrijven en overheidsinstellingen te verhogen, geeft de AIVD voorlichting over:

  • methoden die inlichtingendiensten hanteren;
  • onderwerpen waar de interesse naar uitgaan;
  • concrete voorbeelden.

Bedrijven kunnen bij de AIVD verdachte incidenten melden.