Dreigingstype terrorisme

Terrorisme is niet iets waar we dagelijks mee te maken krijgen. Toch kunnen bedrijven in de vitale sector er in de toekomst direct of indirect mee geconfronteerd worden. Een bedrijf kan zelf doelwit zijn, maar het kan ook zijn dat een bedrijf producten levert die terroristen nodig hebben voor hun aanslagen.

Jihadistisch terroristen

In Nederland gaat de meeste terroristische dreiging uit van jihadistisch terroristen. Zij menen in oorlog te zijn met de ‘vijanden van de islam.’ Vitale sectoren vormen een legitiem doelwit vanwege hun strategische, maatschappelijke, economische of infrastructurele belang. Een deel van de jihadistische dreiging tegen Nederland komt voort uit het buitenland. In de ogen van jihadistisch terroristen is Nederland nog steeds een vijand van de islam en daarom een legitiem doelwit. Niet alleen doelen in Nederland kunnen hierbij als doelwit dienen, ook Nederlandse belangen in het buitenland.

Doelen die jihadisten hierbij nastreven zijn het toebrengen van ernstige economische schade aan de maatschappij of het ontwrichten van een maatschappij.

Dreiging basisniveau

De dreiging van jihadistisch terrorisme in Nederland is momenteel voor de meeste sectoren op het basisniveau. Alleen op de luchtvaart is sprake van een lichte dreiging. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid geeft periodiek aan wat het dreigingsniveau voor bedrijven is via het Alerteringssyteem Terrorismebestrijding.

Meld verdachte incidenten

Aan een terroristische aanslag gaan meestal bepaalde voorbereidingshandelingen vooraf. Terroristen doen bijvoorbeeld voorverkenningen, zoeken naar bepaalde informatie of schaffen bepaalde goederen aan (lees hierover meer op de site van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid).

Bedrijven kunnen bij de AIVD verdachte incidenten melden.

Zie ook