Financiën

Het maatschappelijk leven loopt onder andere goed door een adequaat functionerend financieel stelsel. Kwaadwillenden kunnen dit verstoren door de sector in diskrediet te brengen, digitale aanvallen uit te voeren en transactiemogelijkheden te ondermijnen.

Dagelijks wisselen miljarden aan valuta van eigenaar. Dit gebeurt grotendeels digitaal. Dat is mogelijk omdat zowel het bedrijfsleven als consumenten vertrouwen hebben in het financiële stelsel. Dit vertrouwen kan op diverse manieren worden gecorrumpeerd.

Digitale aanvallen

Bedrijven en buitenlandse mogendheden kunnen op dit wantrouwen inspelen en handelingen plegen waarmee de stabiliteit en integriteit van de sector aangetast kan worden. Denk bijvoorbeeld aan digitale aanvallen of het achterhalen van afgeschermde gegevens van klanten.

Daarnaast kunnen kwaadwillenden het logistieke systeem van de sector verstoren waardoor de transactiemogelijkheden worden aangetast.

Om de integriteit en continuïteit van de sector financiën te bewaken, is onder meer van belang dat de sector en de overheid, waaronder de AIVD, goed met elkaar samenwerken.

Overname en uitbesteding

Wanneer een bedrijf in de sector wordt overgenomen of wanneer het taken uitbesteedt, kan de nationale veiligheid in het geding komen. Kwaadwillende partijen kunnen een informatie- en machtspositie verwerven, of goedwillenden kunnen (op termijn) onder druk worden gezet om bijvoorbeeld als verlengstuk van een statelijke actor te dienen.

De AIVD kan helpen bij het inschatten van nationale veiligheidsbelangen, dreigingen en risico’s. Tevens werkt de dienst mee aan overheidsbeleid dat eventuele risico’s terugdringt. Goede samenwerking tussen bedrijfsleven en overheid is essentieel om overnames en uitbestedingen soepel en veilig te laten verlopen.

Dreiging

De AIVD heeft vier dreigingstypen gedefinieerd. De dienst kan helpen bij het inventariseren en wegen van dreigingen die gerelateerd zijn aan de onderstaande werkvelden van de dienst. Die dreiging kan verschillen per proces, product, locatie of dienst binnen uw organisatie. De sector financiën heeft voornamelijk te maken met het dreigingstype: