Nucleair

Onderdelen van de Nucleaire sector zijn omstreden vanwege de hoge giftigheid van het gebruikte materiaal en de (zeer) lange periode waarin het na gebruik die toxiciteit bewaart.

Milieuactivisten proberen deze opslag, maar ook de kwetsbaarheid van het productieproces en het vervoer van nucleair materiaal onder de aandacht van het publiek te brengen. Hoewel de AIVD alleen een taak heeft ten aanzien van extremisten die zich bedienen van buitenwettelijke middelen en methoden, moet het gedrag van milieuactivisten niet worden onderschat.

Inspanningen van de AIVD richten zich op:

  • dreiging vanuit terroristische organisaties of personen die (producten en grondstoffen van) de nucleaire sectorwillen gebruiken voor een aanslag;
  • statelijke en niet-statelijke actoren kunnen proberen kennis of materiaal uit de nucleaire bedrijven of hun toeleveranciers te verkrijgen. Daarmee kunnen ze de eigen ontwikkelingen op het gebied van kernenergie verbeteren of ondersteunen.

De AIVD verstrekt informatie over dreigingen, die de ontvangers in staat moet stellen hun verantwoordelijkheid op het gebied van veiligheid te nemen.

Dreiging

De AIVD heeft vier dreigingstypen gedefinieerd. De dienst kan helpen bij het inventariseren en wegen van dreigingen die gerelateerd zijn aan de onderstaande werkvelden van de dienst. Die dreiging kan verschillen per proces, product, locatie of dienst binnen uw organisatie. De sector nucleair heeft voornamelijk te maken met de dreigingstypen:

Extremisme

Proliferatie

Spionage

Terrorisme