Openbaar vervoer

De open structuur van het openbaar vervoer en de knooppunten waar grote aantallen reizigers aanwezig zijn, zorgen voor omstandigheden waarin kwaadwillenden veel schade kunnen aanrichten.

Dagelijks maken miljoenen mensen in Nederland gebruik van het openbaar vervoer. De open structuur betekent dat iedereen op elk moment in een trein, tram, bus of metro kan stappen. Instap- en bagagecontroles zijn daarbij beperkt aan de orde. Daarnaast zijn er in Nederland grote knooppunten als stations en overstaphaltes waar vaak grote aantallen reizigers aanwezig zijn. Daarmee is de kans groot dat een aanslag veel slachtoffers maakt.

Werkwijze

Terroristen proberen hun acties zorgvuldig voor te bereiden. Voorafgaand aan een aanslag verzamelen zij zoveel mogelijk informatie over hun doelwit(ten). Ook voeren zij zogenaamde voorverkenningen uit, waarbij ze zich op de hoogte stellen van de locatie, vluchtroutes, beveiligingsmaatregelen en dergelijke.

Een voorverkenning is het moment waarop terroristen in het vizier kunnen komen van personeel van het openbaar vervoer. Terroristen zullen zich mogelijk anders gedragen dan gewone reizigers. Zij hebben geen noodzaak om een trein of bus te halen, maar zijn geïnteresseerd in  beveiligingsmaatregelen. Medewerkers van het openbaar vervoer moeten dan weten hoe zij in dergelijke gevallen moeten handelen.

Dreiging

De AIVD heeft vier dreigingstypen gedefinieerd. De dienst kan helpen bij het inventariseren en wegen van dreigingen die gerelateerd zijn aan de onderstaande werkvelden van de dienst. Die dreiging kan verschillen per proces, product, locatie of dienst binnen uw organisatie. De sector openbaar vervoer heeft voornamelijk te maken met het dreigingstype:

Terrorisme

Zie ook