ICT/Telecom

De sector ICT/telecom is een belangrijke factor in de Nederlandse vitale infrastructuur, omdat deze ook voor vele andere vitale processen van groot belang is.

Gehele of gedeeltelijke uitval van  de vitale spraakdiensten, internet- en datadiensten en internettoegang en dataverkeer kan grote economische en maatschappelijke gevolgen hebben.

Kwetsbaarheid

De sector is kwetsbaar omdat andere landen data kunnen intercepteren. Daarnaast vergoten overnames en uitbesteding van werkzaamheden of infrastructuur het risico op buitenlandse inmenging en kan ook op andere manieren de nationale veiligheid worden geschaad.

Technologische ontwikkeling

Telecommunicatie is een sector die de laatste jaren stormachtige ontwikkelingen heeft doorgemaakt. De mogelijkheden om met verschillende middelen steeds meer en steeds sneller met elkaar te communiceren, via een veelheid aan spraak- en datadiensten, zijn enorm toegenomen. Dit heeft geleid tot een forse toename van het aantal bedrijven dat zich in deze sector beweegt. Daarmee is de technologische ontwikkeling opnieuw versneld. De toestroom van mensen en denkkracht zorgt voor een voortdurende innovatie.

Met name hierdoor zijn kernbelangen en kwetsbaarheden in deze sector onderhevig aan veranderingen. Het continu volgen van ontwikkelingen is daarom van groot belang.

Overname en uitbesteding

Wanneer een bedrijf in de sector wordt overgenomen of wanneer het taken uitbesteedt, kan de nationale veiligheid in het geding komen. Kwaadwillende partijen kunnen een informatie- en machtspositie verwerven, of goedwillenden kunnen (op termijn) onder druk worden gezet om bijvoorbeeld als verlengstuk van een statelijke actor te dienen.

De AIVD kan helpen bij het inschatten van nationale veiligheidsbelangen, dreigingen en risico’s. Tevens werkt de dienst mee aan overheidsbeleid dat eventuele risico’s inperkt. Goede samenwerking tussen bedrijfsleven en overheid is essentieel om overnames en uitbestedingen soepel en veilig te laten verlopen.

Dreiging

De AIVD heeft vier dreigingstypen gedefinieerd. De dienst kan helpen bij het inventariseren en wegen van dreigingen die gerelateerd zijn aan de onderstaande werkvelden van de dienst. Die dreiging kan verschillen per proces, product, locatie of dienst binnen uw organisatie. De sector telecom heeft voornamelijk te maken met de dreigingstypen: