Transport

De sector transport kent twee vitale processen, te weten de vlucht- en vliegtuigafhandeling op Schiphol en de scheepvaartafwikkeling in de Rotterdamse haven.

Dreigingsinformatie over burgerluchtvaart en scheepvaart wordt via expertgroepen gedeeld en leiden tot waarschuwingen en maatregelen. Voor het Atb worden bijdragen voor zee- en luchthavens geleverd.