Burgerluchtvaart

Doordat een aanslag op een vliegveld of een vliegtuig grote kans op veel slachtoffers geeft, is de (burger)luchtvaart een interessant doelwit voor terroristen.

Dagelijks worden miljoenen passagiers en tonnen aan vracht per vliegtuig over de wereld vervoerd. Nederland heeft als bestemming en transitland een vooraanstaande rol in de (burger)luchtvaartsector. De overheid en het bedrijfsleven hebben belang bij het bieden van een veilige en stabiele omgeving voor de burgerluchtvaart.

Veiligheid

Vliegen is onlosmakelijk verbonden aan dreiging enerzijds en beveiliging anderzijds. Terroristen hebben in het verleden succesvol vliegtuigen gekaapt, laten exploderen en als wapen ingezet. Op de luchthaven en ook in de lucht worden alle passagiers, bemanning en ander luchtvaartpersoneel onderworpen aan beveiligingsmaatregelen.

Ondanks deze beveiligingsmaatregelen blijven terroristen geïnteresseerd in de sector. Zij blijven zoeken naar manieren om aanslagen tegen de burgerluchtvaart te plegen. Alertheid en oplettendheid van personeel in de sector op afwijkende situaties en dreigende ontwikkelingen blijven van doorlopend belang.

Dreiging

De AIVD heeft vier dreigingstypen gedefinieerd. De dienst kan helpen bij het inventariseren en wegen van dreigingen die gerelateerd zijn aan de onderstaande werkvelden van de dienst. Die dreiging kan verschillen per proces, product, locatie of dienst binnen uw organisatie. De sector Burgerluchtvaart heeft voornamelijk te maken met het dreigingstype :

Terrorisme