Scheepvaart

Nederland heeft een aantal havens met open verbinding naar zee. Deze havens kunnen te maken krijgen met terrorisme, spionage en proliferatie.

Rotterdam is de grootste en bekendste haven van Nederland en van groot belang voor de economie van Nederland. Op Europees niveau, maar ook wereldwijd is het een belangrijke speler in het logistieke proces van doorvoer en opslag van goederen.

Daarnaast is het een knooppunt waar verschillende sectoren en industrieën samenkomen. Het herbergt naast hoogwaardige technologie ook diverse industrieën zoals scheepvaart, olie, gas, containervervoer, chemie, maritiem passagiersvervoer en dienstverlening.

Bedrijven in het havengebied

Bedrijven die zijn gevestigd in een havengebied of die onderdeel uitmaken van het havenproces, kunnen te maken krijgen met terroristische dreiging. Kwaadwillenden kunnen bij een terroristische aanslag economische belangen schaden.

De dreiging tegen de sector Zeehavens is in Nederland of binnen de Nederlandse territoriale wateren niet groot. Wel moeten bedrijven alert blijven. Nederlandse bedrijven sturen bijvoorbeeld schepen naar gebieden in het buitenland waar de terroristische dreiging hoger is dan in Nederland. Daarnaast hebben terroristische groeperingen die aan Al Qaida zijn gelieerd in het verleden opgeroepen om de strijd niet alleen over land, maar ook over zee te voeren.

Bedrijven met hoogwaardige technologie

Bedrijven die hoogwaardige technologie leveren in een havengebied kunnen met spionage te maken krijgen. Buitenlandse inlichtingendiensten proberen door middel van spionage in of via Nederland kennis, productiemiddelen en grondstoffen te verkrijgen. De overheid, en daarmee de AIVD, heeft een taak om een veilig investeringsklimaat te bieden dat vrij is van spionage.

Op- en overslagbedrijven

Een bedrijf dat goederen opslaat en vervoert, kan worden misbruikt om ongewenste goederen in Nederland in te voeren of een Nederlandse haven gebruiken als doorvoerhaven. Denk hier bijvoorbeeld aan stoffen waarvan explosieven of massavernietigingswapens gemaakt kunnen worden.

Dreiging

De AIVD heeft vier dreigingstypen gedefinieerd. De dienst kan helpen bij het inventariseren en wegen van dreigingen die gerelateerd zijn aan de onderstaande werkvelden van de dienst. Die dreiging kan verschillen per proces, product, locatie of dienst binnen uw organisatie. De sector zeehavens heeft voornamelijk te maken met de dreigingstypen: