Stelstel bewaken en beveiligen

Het Stelsel bewaken en beveiligen is ontstaan vanuit de gedachte om mensen en groepen te identificeren die een dreiging kunnen vormen voor personen, objecten of diensten die ongestoord moeten kunnen functioneren vanwege het nationale belang dat ze vertegenwoordigen.

De toename van jihadistisch-terroristische aanslagen  in westerse landen en vooral de grote diversiteit aan doelwitten waartegen deze gericht zijn, verhoogt de maatschappelijke onzekerheid over de veiligheid van personen, objecten en evenementen. De behoefte aan inlichtingen over concrete en voorstelbare dreigingen tegen specifieke doelwitten is daardoor toegenomen.

De AIVD brengt deze dreigingen vanuit zijn eigen onderzoeken in kaart zodat de Coördinator Bewaking en Beveiliging (CBB) van de NCTV kan beslissen over de noodzaak van beveiligingsmaatregelen. Ook de Nationale Politie en de MIVD zijn onderdeel van dit Stelsel bewaken en beveiligen.

Personen, objecten en diensten die een nationaal belang vertegenwoordigen zijn opgenomen in het zogeheten rijksdomein. De rijksoverheid draagt de verantwoordelijkheid voor de veiligheid van deze personen, objecten en diensten.

Rijksdomein

Voorbeelden van personen die tot het rijksdomein behoren, zijn nationale politici en leden van het Koninklijk Huis. Tot de objecten in het rijksdomein behoren onder meer de ambassades en internationale gerechtshoven. Ook kunnen personen, objecten of diensten tijdelijk worden toegevoegd aan het rijksdomein, als dat nodig is vanwege veranderde omstandigheden.

Geschiedenis

In de nasleep van de moord op  politicus Pim Fortuyn in 2002 besloot de Nederlandse politiek tot herziening van het toenmalige stelsel van persoonsbeveiliging. Tot die tijd reageerde de overheid alleen op concrete dreigingen tegen bepaalde personen, zoals politici, gebouwen en diensten. Het kabinet vond dat voortaan een bredere analyse gemaakt moest worden. Daarin moest naast concrete dreigingen ook worden gekeken naar voorstelbare dreigingen en risico’s.

Zie ook